Tạo menu ẩn hiện trượt dọc cho blogspot

XEM DEMO >>

Cách thực hiện Tạo menu ẩn hiện trượt dọc:

BƯỚC 1:
Đăng nhập vào blogger >> Chọn mẫu >> Chỉnh sửa HTML >> Ctrl+F >> Tìm đến thẻ ]]></b:skin> và chèn đoạn CSS bên dưới trên thẻ ]]></b:skin>

.menu{position:absolute;top:15px;right:8%;text-align:center;padding:0;color:#333;font-size:28px;font-weight:700;line-height:25px;cursor:pointer}
#css-menu{border-top:6px solid #46a28d ;position:fixed;top:0;right:0px;z-index:9999;background:rgba(44, 44, 45, 0.82);height:100%;transition:all .4s ease-in-out;}
#cssmenu,#cssmenu ul,#cssmenu li,#cssmenu a {margin: 0;padding: 0;border: 0;list-style: none;font-weight: normal;text-decoration: none;line-height: 1;  font-family: "Open Sans", sans-serif;font-size: 14px;position: relative;}
#cssmenu a {line-height: 1.3;padding: 12px 15px;}
#cssmenu {width: 240px;}
#cssmenu > ul > li {cursor: pointer;background: #efefef;border-top:1px solid #3d3d3d;border-bottom: 1px solid #161616;}
#cssmenu > ul > li:first-child {border-top:none;}
#cssmenu > ul > li:last-child {border-bottom:1px solid #3d3d3d;}
#cssmenu > ul > li:last-child > a {border-bottom: 1px solid #161616;}
#cssmenu > ul > li > a {font-size: 14px;display: block;color: #fff;text-shadow: 0 1px 1px #000;background: #2C2C2D;padding: 12px 15px;}
#cssmenu > ul > li > a:hover {text-decoration: none;background:#3d3d3d}
#cssmenu > ul > li.active {font-weight:700;}
#cssmenu > ul > li.home .close-menu{background: #2C2C2D;color: #fff;font-size:18px;font-weight:700;padding: 9px 15px;display:block}
#cssmenu > ul > li.has-sub > a:after {content: '';position: absolute;top: 15px;right: 10px;border: 5px solid transparent;border-left: 5px solid #fff;}
#cssmenu > ul > li.has-sub.active > a:after {right: 14px;top: 17px;border: 5px solid transparent;border-top: 5px solid #fff;}
#cssmenu ul ul {padding: 0;display: none;}
#cssmenu ul ul.expand {height:200px;overflow:auto}
#cssmenu ul ul a {background: #efefef;display: block;color: #797979;font-size: 13px;}
#cssmenu ul ul a:hover {color: #000;}
#cssmenu ul ul li {border-bottom: 1px solid #c9c9c9;}
#cssmenu ul ul li.odd a {background: #e5e5e5;}
#cssmenu ul ul li:last-child {border: none;}

BƯỚC 2:

Sau khi chèn CSS xong tiếp tục chèn đoạn code bên dưới dưới thẻ <body>

<div class='menu' title='Click vào để mở Menu ~~>'><span style='font:bold 14px Sans-serif;color:#888;position:absolute;top:5px;left:-270%'>Menu</span> &#8801;</div>
<div id='css-menu'>
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='home'><span class='close-menu' style='font-size:26px;font-weight:400;position:relative' title='Close'>► <span style='font-size:14px;font-weight:700;position:absolute;top:17px;left:44px'>Close menu</span></span></li>
  <li><a href='/' title='Home'><span>Home</span></a></li>
   <li><a href='#' title='Daftar Isi'><span>Sitemaps</span></a></li>
   <li class='has-sub'><a href='#' title='About This Blog'><span>About This Blog</span></a>
      <ul>
         <li><a href='#' title='About'><span>About</span></a></li>
         <li><a href='#' title='Contact'><span>Contact</span></a></li>
         <li class='last'><a href='#' title='Privacy'><span>Privacy</span></a></li>
      </ul>
   </li>
<li><a href='#' title='Pasang Iklan'><span>Advertiser</span></a></li>
   <li class='has-sub'><a href='#' title='More'><span>More Menus</span></a>
      <ul class='expand'>
<li><a href='#' title='More Menu 1'><span>More Menu 1</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 2'><span>More Menu 2</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 3'><span>More Menu 3</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 4'><span>More Menu 4</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 5'><span>More Menu 5</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 6'><span>More Menu 6</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 7'><span>More Menu 7</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 8'><span>More Menu 8</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 9'><span>More Menu 9</span></a></li>
<li><a href='#' title='More Menu 10'><span>More Menu 10</span></a></li>
<li class='last'><a href='#' rel='nofollow' target='_blank' title='More Menu 11'><span>More Menu 11</span></a></li>
      </ul>
   </li>
</ul>
</div>
</div>

BƯỚC 3

CHÈN đoạn Javacript bên dưới trên thẻ </body> để tạo hiệu ứng.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$('#cssmenu ul ul li:odd').addClass('odd');
$('#cssmenu ul ul li:even').addClass('even');
$('#cssmenu > ul > li > a').click(function() {
  $('#cssmenu li').removeClass('active');
  $(this).closest('li').addClass('active');
  var checkElement = $(this).next();
  if((checkElement.is('ul')) && (checkElement.is(':visible'))) {
    $(this).closest('li').removeClass('active');
    checkElement.slideUp('normal');
  }
  if((checkElement.is('ul')) && (!checkElement.is(':visible'))) {
    $('#cssmenu ul ul:visible').slideUp('normal');
    checkElement.slideDown('normal');
  }
  if($(this).closest('li').find('ul').children().length == 0) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
});
//]]>
  </script>
<script type='text/javascript'>
$(function() {
    $('.menu').click(function () {
    $('#css-menu').css({right:'0'});
});
    $('.close-menu').click(function() {
    $('#css-menu').css({right:'-340px'});
});
 });
</script>

CÓ THỂ LẤY CODE Ở BƯỚC 2 VÀ 3 BỎ CHUNG VÀO 2 TIỆN ÍCH HTML/JAVASCRIP RIÊNG, HOẶC BỎ CHUNG VÀO 1 WIDGET CŨNG ĐƯỢC, ĐỂ KHI SỬA KHỎI MẤT CÔNG VÀO EDIT MẪU

Một vài đoạn code mình đã tô đỏ các bạn sửa lại cho phù hợp với blog của mình nhé !

====================================================================
Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người trên web https://www.antonda.xyz/
Antonda tôi sẽ cập nhật những tin tức liên quan đến vấn đề này sớm nhất .
====================================================================

Nguồn : https://www.antonda.xyz/

Tất cả các bài viết đều được viết từ trải nghiệm thực tế, vì vậy để đảm bảo kinh phí cho website hoạt động hiệu quả, rất hy vọng mọi người hãy click vào các link quảng cáo để chúng tôi có một phần kinh phí, giúp chúng tôi có những “động lực” để cung cấp những thông tin mới nhất và bổ ích nhất tới các bạn. Xin cảm ơn !

Link quảng cáo : | Click